Når først gmail har fastslået at en afsenderadresse sender spam, så er det svært at få gmail til at tro om igen. Hvis du som afsender ofte bliver kategoriseret som spam, så er det vigtigt at du får dine gmail modtagere til at markere i gmail at du IKKE er en spamsender. Her er hvad du skal bede din(e) gmail modtagere om at udføre:

Log på gmail.

Klik på “flere”

Klik på “Spam” mappen

Klik på afsenderadressen af den mail der fejlagtigt er klassificeret som spam.

Klik på “X”et i boxen “spam” –  ved mouseover skrives der “Fjern etiket spam fra denne samtale”

Nu har du lige præcis opnået det du ville: at denne afsender ikke længere ryger i din spammappe